onbeperkt data sim only

Vergelijk Sim Only Abonnement Met Internet

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ubesparen op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meestgoedkope contract aan gaan. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende twee situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)smartphone
  2. U koopt een los mobieltje

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je betalen wilt. Een Sim Only abonnement afsluiten ismakkelijk. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtordinairthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een andereaanbieder, kan het zijn dat uwtelefoon niet simlock-vrij is. Controleer of uwtelefoon simlock vrij is voordat ueen Sim Only abonnementbestelt of tijdens het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigeprovider als u uwtoestel simlock vrij wilt laten maken.

Sim Only met 4G

Als je kiest voor een databundel met 4G,raden wij aan om te kiezen voor ten minste 1000MB aan internetdata. Toch is het slimmer om een watgroter abonnement te kiezen; mocht je perongeval niet verbonden zijn met WiFi, ga je aleenvoudig buiten je bundel. Met 3Ginternet is het kwaliteitsverschil groter, dus dan heb je sneller door dat jeniet met WiFi verbonden bent.

Het voordeligste 4G Sim Onlyabonnement met minimaal1GB internet, is af te sluiten vanaf €7,50. Demeest wijde 4G abonnementenkosten meer dan €12,50 per maand. Hiervoor krijg je 10 GB interneten onbeperkt bellen en sms’en. Meer dan genoeg dus, zelfs voor de extremegebruiker.een mobile device zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de provider waarbij de smartphone oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van het mobiele telefoon afhalen. In de praktijk betekent dat meestal dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe mobieltje moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt verbruikt. Zat je continu buiten je bundel? Dan bevelen we aan om bij je nieuwe telecomabonnement een grotere databundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de bundel wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel aanbieders bieden trouwens de mogelijkheid om tijdens je overeenkomst voor telecom omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn op het moment echter ook providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement zonder mobieltje van een maand kan leuk zijn als je een mobiel bellen bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een contract zonder mobieltje van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomprovider?

Overstappers kunnen vaak gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuweprovider onderhandelt dan met deoude provider over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuweaanbieder de overstap regelen. Denieuwe telecomaanbieder moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude contract bij deandere telecomaanbieder op te latenzeggen.

Wat voor telefoonabonnement sluit jij af?

Veel smartphone gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De mogelijkheid hangt meestal van enkele factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en dekosten voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost meestal veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met smartphoneen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor enkele euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken tevens op dat Sim Only steeds populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige telefoonabonnementengedekt om mobieltjegebruikers te lokken. Dit heeft uiteraardveel invloed op de keus van deaanbieder. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het duur van hetabonnement en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only provider isdat heel flexibel, maar uiteindelijk kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoordat je eenkeuze maakt.

Contract met een mobieltje

Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel klantenover het algemeen voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met smartphone. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder kosten smartphone krijgt, hebben veel mensengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen steeds zuiniger met hun smartphone om, dus is dekeuze voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de optie voorhet volgende smartphoneabonnement.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Holland. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in dit landhet aanbod van maarliefst 15 netwerkproviders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van actuele aanbiedingen. Zo kun jijweloverwogen een optie maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenoverbodige kosten te geldoverhouden, zodat we zorgeloos met elkaar in contactkunnen blijven.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieltje ?

Er bestaan verscheidene formatenSIM-kaarten. De 1ste mobieltjes haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel deordinaireSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen meestal wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwemodellen veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel administratieverompslomp op en gedoe met bijvoorbeeldkaarthoudertjes en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de aanbieders tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle 3gebruikelijkeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Overstappen naar een nieuwetelecomaanbieder

Al je een Sim Onlyabonnement afsluit bij eenprovider waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het goedkoopste Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly aanbieder regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de anderetelecomprovider over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditaangeven en je Sim Onlyaanbieder regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobieltje nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuwetelecomprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teverkrijgen. Op welk moment alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuwetelecomprovider. Stop debekomen simkart in je simlock vrije smartphone en je kunt stantepede gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven