sim only aanbieding

Telefoonabonnement Sim Only Vergelijken

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld besparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste contract aan gaan. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende 2 situaties:

 1. U heeft nog een (simlock vrije)smartphone
 2. U koopt een lossesmartphone

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je betalen wilt. Een Sim Only abonnement afsluiten iseenvoudig. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtdoorsneethuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een anderetelecomaanbieder, kan het zijn dat uwsmartphone niet simlock-vrij is. Controleer of uwtoestel simlock vrij is voorafgaand ueen Sim Only abonnementbestelt of lopende het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigeprovider als u uwtoestel simlock vrij wilt laten maken.

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

Sim Onlyabonnementen worden gedekt doorallerleitelecomproviders.Aanbieders zijn onder te verdelen in netwerk providersen virtuele telecomaanbieders,tevens wel MVNO’s genoemd.

Een netwerkprovider heeft de beschikking overeen eigen fysiek netwerk. In de meestesituaties bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkaanbieder. Dit land kent 4 netwerktelecomaanbieders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomprovider wordt vaak afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk en koopt capaciteitin bij een netwerk provider.MVNO’s richten zich veel op eenspecifieke doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn indit land:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Telfort (KPN)
 • Youfone (KPN)

Onbeperkt bellen zonder vast contract

Wil je onbeperkt kunnen bellen en niet vastzitten aan een langdurig contract? Kies dan voor een maandelijks opzegbaar Sim Only abonnement met onbeperkt bellen. Dan kun je zonder beperkingen bellen voor een vast bedrag maandelijks en heb je alle vrijheid om zonder kosten te switchen als je een betere aanbieding tegenkomt. bijgevolg kun je te allen tijde profiteren van de beste tijdelijke acties en aanbiedingen. zonder simlock|simlock vrije Samsung smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobiele telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst verkregen is? Alleen de telecomaanbieder waarbij het mobiele telefoon oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van het mobiele telefoon afhalen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe mobiele telefoon moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel data je hebt verbruikt. Zat je continu buiten je bundel? Dan prijzen we aan om bij je nieuwe abonnement zonder mobiele telefoon een grotere databundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de verzameling wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel providers bieden trouwens de kans om tijdens je overeenkomst voor telefonie omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook providers die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan op welk moment je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomprovider?

Overstappers kunnen vaak gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuweprovider onderhandelt dan met deoude provider over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuwetelecomprovider de overstap regelen. Denieuwe telecomprovider moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude overeenkomst bij deandere telecomaanbieder op te latenzeggen.

Wat voor telefoonabonnement sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen over het algemeen voor een dilemma te staanals ze hun telecomovereenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keuzemogelijkheid hangt in de regel van enkele factorenaf. Denk onder meer aan de maandelijkse kosten, depolisvoorwaarden en deprijs voor een mobieletelefoon. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost meestal veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met mobiele telefoonen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een paar euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken ook op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helegoedkope telefoonabonnementenaangeboden om smartphonegebruikers te lokken. Dit heeft zekerveel invloed op de keuze van detelecomprovider. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only provider isdat heel flexibel, maar per slot van rekening kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoorafgaand je eenkeus maakt.

Abonnement met een smartphone

Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenin de regel voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieletelefoon. Hoewel je bij deze abonnementssoort een kosteloos smartphone krijgt, hebben veel consumentengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen telkens zuiniger met hun smartphone om, dus is dekeuzemogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de keuze voorhet volgende smartphoneabonnement.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomaanbieder, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw contract actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want tevens bij je eigentelecomprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met in de regelook nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vanprovider, dan wil jezeker wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enderhalve kun je bij alleaanbieders voor niks gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummertochook naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Bij een SIM-only abonnement ontvang jein de regel een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomprovider en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only abonnement is een primakeus op welk moment je al een mobieltje hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe smartphone , dan is hetinteressant om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse mobiel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alsabonnement worden geleverd. Dit is vooralpraktisch als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet van belangdat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Vrijwelaltijd is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een 12 maanden in je bezithebt) voor nikssimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Geld overhouden door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

Wil je geld besparen opje maandelijkse onkosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobiele telefoon contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly abonnement bij je huidigetelecomprovider zal alsnel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefooncontract is afhankelijk van je provider. Niet alle aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je telefoon contract kantevens nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer wanneer jeovereenkomst stopt bij jetelecomprovider en sluitgauw een voordelig Sim Only contract af. De verlenging van jetelefooncontract gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven