sim only nummerbehoud

Sim Vergelijken

Vind u het lastig kiezen?Wij helpen u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u degoedkoopste abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf deprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij degoedkopere providers enslimme service.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Sim Only is bedoeld voor degenen die aleen mobieltje hebben en die het jammer of teduur vinden om een nieuwe aan te schaffen. Je kunt tevens een‘los’ apparaat aankopen. In het verleden kreeg jede smartphone ‘gratis’ of met korting. Je betaalde er echterwel degelijk compleet voor, door het duurdere abonnement.Alleen bij zekere populaire smartphone enis dit soms (nog) niet zo.

Sim Only verlengen

Als je momenteel al een Sim Only abonnement hebt en je tevreden bent, kun jeervoor kiezen om je Sim Only teverlengen. Hierdoor kun je opnieuw profiteren van nieuwe acties en de eventuelenieuwe prijzen. Als je jouw SimOnly verlengt, blijf je dus bij je huidigetelecomaanbieder, maar heb je demogelijkheid om een voordeliger of beter passend Sim Only contract tekiezen.

De pre’s van Sim Only

Door gebruik te maken vaneen Sim Only abonnement, verlaag je de uitgaven. Heel veel mensen betalennorrmaal gesproken meer voor detelefoon bij huncontract, dan voor hunwerkelijke gebruik. Hoeveel erte besparen valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van het smartphone afhalen. In de praktijk betekent dat in de regel dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe mobiele telefoon moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel data je hebt verbruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan adviseren wij om bij je nieuwe telecomabonnement een grotere databundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de verzameling wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel providers bieden trouwens de oplossing om tijdens je abonnement voor telecom omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook Sim Only providers die een Sim Only contract met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Welk toestel past bij een Sim Only abonnement?

Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije telefoons. Kortgezegd: een mobieldie alle aanbieders accepteert. Tegenwoordig zijn de meestemobiele telefoons simlock vrij. Ergens nog een oudetoestel liggen? De oudetelecomaanbieder kan detelefoon vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de toestel ook simlock vrijkunnen maken.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de aanbieders vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iederetelecomprovider vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel goedkoper dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse aanbieders metelke maand opzegbare abonnementen. Naast de lagekosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Bij een SIM-only abonnement ontvang jenormaal gesproken een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomaanbieder en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primakeuze op welk moment je al een mobieletelefoon hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobiele telefoon isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieletelefoon , dan is hetslim om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los toestel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alscontract worden geleverd. Dit is met namenuttig als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet belangrijkdat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Normaal gesproken is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een twaalf maanden in je bezithebt) zonder kostensimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Geld overhouden door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

Wil je uitsparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobiele telefoon contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigetelecomprovider zal alin enkele stappen enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefoonabonnement is gebondenaan van je provider. Eenaantal aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je telefoon contract kantevens nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer wanneer jecontract afloopt bij jetelecomaanbieder en sluitstantepede een goedkoper Sim Only contract af. De verlenging van jesmartphonecontract gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven