sim only onbeperkt internet

Sim Only Vergelijken Onbeperkt Bellen

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meest voordelige contract vinden. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlyabonnement is ideaal voor de volgende 2 situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)smartphone
  2. U koopt een lossetelefoon

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je betalen wilt. Een Sim Only contract aan gaan issimpel. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtstandaardthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een anderetelecomprovider, kan het zijn dat uwtoestel niet simlock-vrij is. Controleer of uwtoestel simlock vrij is voordat ueen Sim Only contractbestelt of gedurende het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigetelecomaanbieder als u uwtelefoon simlock vrij wilt laten maken.

De verscheidene Sim Only abonnementen

Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een klein bedrag een Sim Only kopen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter tevens voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een contract met smartphone, is hetvaak lastig in te schatten welk abonnementje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je je abonnement elke maand kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je contracteen optie is bij jouwaanbieder. Je kan dan het beteremet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.telefoon zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de provider waarbij de mobieltje oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van het smartphone verwijderen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe mobieltje moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk abonnement voor jou het beste is adviseren wij om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen paar maanden. Dat is over het algemeen genoeg om een zicht te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens telecom bedrijven die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Uit welke telecomabonnement kan ik kiezen?

Zoals gezegd heb je bij een telecomabonnement meer keusinSim Only providers danbij een contract mettelefoon. Datzijn echter niet allemaal diversemobiele telefonie bedrijven meteen eigen netwerk. In ons land tellen wijofficieel 4 grote aanbieders met een eigen netwerk, namelijk:

  • KPN,
  • Vodafone,
  • T-Mobile en
  • Tele2.

Alle andere telecom bedrijven maken gebruik van het netwerk van éénvan deze providers. Zo maakt de aanbieders hollandsnieuwe onder meergebruik van het netwerk Vodafone en heb je bij Simyo de betrouwbaredekking van KPN. In totaal kent Holland op dit moment twaalf verscheidenemobiel bellen bedrijven.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het aan gaan van een nieuwabonnement, maakt de telecomproviderkosten. De meeste providers brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Een aantalproviders verrekenen die kosten met de 1stemaand, derden laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel goedkoper dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverschillende aanbieders metper maand opzegbare abonnementen. Naast de lagepremie en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je abonnementop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het gewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de kosten voor de aanschaf van de smartphone. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (deverzamelingdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereaanbieder. Bij eencontract inclusief mobieltje tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 twaalfmaanden. Sinds kort kun je tevens hier bij een aantalpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in één maal afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je welbeschouwd een nieuwe toestel nodig hebt, dan kun je zelfeen losse smartphone kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in 1keer moet betalen.

Overstappen naar een nieuwetelecomaanbieder

Al je een Sim Onlyabonnement aangaat bij eenaanbieder waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het goedkoopste Sim Onlyabonnement zonder problemen. Je SimOnly telecomaanbieder regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de andereaanbieder over te stappen.Ook als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditaangeven en je Sim Onlytelecomprovider regelt dat je een Sim Only abonnement krijgtmet je huidige smartphone nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst tebekomen. Op welk moment alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuweaanbieder. Stop debekomen simkart in je simlock vrije smartphone en je kunt onmiddellijk gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven