sim only nummerbehoud

Sim Only Goedkoop Vergelijk

Vind u het lastig kiezen?Wij begeleiden u daarmee. Met Sim Only vergelijken van onze site vergelijkt u demeest goedkope abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf detelecomaanbieder. De voordeligste Sim Only abonnementen bij degoedkopere providers enhandige service.

Sim Only vergelijken

Steeds meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een mobieltjeaankopen en daar een SimOnly abonnement bij kopen, of datmensen eerst voor een contract mettelefoon kiezen en na de duur van hetabonnement overstappen op SimOnly omdat zij hun toestel nog goed genoeg vinden.

Met een SimOnly contract kun je zelf je telefoonkiezen, deze krijg je er namelijk niet bij van detelecomprovider. Dit heeft twee grotevoordelen:

 • Je contract is veelvoordeliger
 • Je kunt zelf kiezen welkesmartphone je neemt (bijvoorbeeld je huidige smartphone)

  Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

  Heb je nog een goed werkende mobieltje waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse smartphone aan te schaffen, dan is hetgewenst om een los Sim Only contract af te sluiten. Let er wel op dat jeeen abonnement neemt dat past bij je verbruik.

  Aanschaf van een Sim Only abonnement heeft enkelevoordelen ten opzichte van de aanschaf van een abonnementinclusief mobieltje.

  • Je kunt aanzienlijk uitsparen op de kosten.
  • Kies voor een korte looptijd, dan kun jein enkele stappen overstappen als een anderepartij een goedkoper abonnement aanbiedt.

   Voorbeeld berekening

   We nemen een iPhone als voorbeeld. Een nieuwe een mobile device kost los al gauw 769 euro. In combinatie met een smartphoneabonnement moet 370 euro bij worden betaald. Het maandelijkse abonnement kost dan 50 euro, indien dit smartphoneabonnement wordt afgesloten kost dit 970 euro per 12 maanden. Bij een contract zonder mobiele telefoon kost een vergelijkbaar abonnement met smartphone 30 euro, op welk moment je de Samsung mobiele telefoon los zou aankopen met een telefonie abonnement is een contract kost dat in totaal 910 euro. Een normaal abonnement met smartphone is dan ook slim voor de afnemer die snel een telefoon nodig heeft en geen 769 euro wil sparen om het toestel los te aanschaffen, daar waar een internet en mobiel bellen abonnement is een telecomabonnement in vele gevallen voordeliger is. zonder simlock|simlock vrije willkeurige mobieltje} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de provider waarbij de mobieltje oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de smartphone verwijderen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet kopen.

   Kies het juiste Sim Only abonnement

   Om te bepalen welk Sim Only abonnement voor jou het beste is adviseren wij om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 5 maanden. Dat is waarschijnlijk sufficient om een zicht te krijgen in je verbruik.|

   Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

   Als je eenmaal hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste mobiele telefonie bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens mobiele telefonie bedrijven die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan op welk moment je een abonnement zonder mobieltje van 24 maanden afsluit.}

   Wanneer kan ik overstappen?

   Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenper maand of een jaarlijkscontract heeft. Bij SimOnly providers kunnen abonnees in de regel elke maand overstappen. Decontractduur is meestal 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

   Bellers kunnen 2 maanden voor het einde van hethuidige overeenkomst de overstap naar een andereprovider regelen. Het nieuweabonnement gaat dan in, als het oude is afgelopen.

   Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

   De aansluitkosten bedragen bij de aanbieders vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereprovider vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

   Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

   Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je overstappen naar wie jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomprovider. Zorg er welvoor dat je je abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want tevens bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waardoor je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met in de regelook nieuwe actie)tarieven.

   Stap je over vanprovider, dan wil jenatuurlijk wel je bestaande mobielenummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enderhalve kun je bij alleproviders zonder kosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweaanbieder zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummerop de keper beschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste 2 maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

   Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

   Loopt de contractperiode van je abonnementop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het gewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobiele telefoon.

   Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (dereeksdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

   Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eencontract inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 12 maanden. Sinds kort kun je tevens hier bij enkelepartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in 1 maal afbetalen als jeopzegt.

   Stel dat je per slot vanrekening een nieuwe smartphone nodig hebt, dan kun je zelfeen losse smartphone kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in 1maal moet betalen.

   Goedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet

   Ben je zoekt naar een Sim Only? Vindt hier degoedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet door deproviders te vergelijken. Volg onze stappen omsnel en snel het voordeligste Sim Only abonnement tevinden en om het Sim Onlyabonnement hierna af te sluiten. Om hetvoordeligste Sim Only onbeperkt internet contract te kiezen moet je eerst inzichtelijk hebben hoeveel jemaandelijks verbruikt aan belminuten, sms’jes en aandata. Op het internet kun je makkelijk je verbruik berekenenvoor bijvoorbeeld de data, maar je kunt tevens opje laatste factuur zien hoeveel je maandelijks verbruiktbij je huidige mobieltje abonnement. Wanneer je het verbruik inzichtelijk hebt kun je op zoek gaan naar hetvoordeligste Sim Only onbeperkt internet abonnement. Door in onzevergelijkingstool je verbruik te selecteren vindt jeeenvoudig het Sim Onlyabonnement dat bij jou past. Heb je hetmeest voordelige abonnementgevonden dan kun je de Sim Onlyaanbieding selecteren en vervolgens kun je het Sim Only contractvinden bij deaanbieder.

Scroll naar boven