onbeperkt internet sim only

Sim Only Abonnement Vergelijken Met Internet

Vind u het lastig kiezen?Wij assisteren u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u degoedkoopste abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf detelecomprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij deslimste providers enuitstekende service.

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, vaak aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een contract zonder een nieuwe mobieltje.

Een Sim Onlycontract is een prima optie wanneer je al een smartphone hebt en daarnog tevreden over bent. En een Sim Onlyabonnement kan stukken voordeliger uitvallen danaanbiedingen waarin wel een smartphone isopgenomen.

Pre’s Sim Only elke maand opzegbaar

Wat zijn de pre’s van eenmaandelijks opzegbaar Sim Only abonnement?

Met een per maand opzegbaar Sim Only abonnement heb jealle vrijheid om je contract per maandop te zeggen. Tevens ben je erg flexibel. Je kunt namelijk elke maand jebundels aanpassen, omhoog of omlaag. Momenteel zijn er 5telecomaanbieders die maandelijks opzegbare Sim Only abonnementen aanbieden: Ben,KPN, Robin mobile, Tele2 en Youfone.

Houd er wel rekening mee dat een Sim Only elke maand opzegbaarovereenkomst gemiddeld € 1,- per maandextra kost ten opzichte van een 1 jarig of 2 jarig contract.

Voorbeeld berekening

We nemen een Samsung mobiele telefoon als voorbeeld. Een nieuwe Samsung mobieltje kost los al gauw 769 euro. In combinatie met een telefoon met abonnement moet 370 euro bij worden betaald. Het maandelijkse contract kost dan 50 euro, als dit smartphoneabonnement wordt aangegaan kost dit 970 euro per kalenderjaar. Bij een abonnement kost een vergelijkbaar smartphone met abonnement 30 euro, op welk moment je de Samsung mobieltje los zou kopen met een internet en mobiel bellen abonnement is een telefoniecontract kost dat in totaal 910 euro. Een normaal contract met mobieltje is dan vooral handig voor de afnemer die zo spoedig mogelijk een smartphone nodig heeft en geen 769 euro wil sparen om het apparaat los te kopen, daar waar een internet en mobiel bellen abonnement is een telecomcontract in vele gevallen voordeliger is. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de aanbieder waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van het mobiele telefoon verwijderen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel MB’s je hebt verbruikt. Zat je continu buiten je bundel? Dan prijzen we aan om bij je nieuwe Sim Only abonnement een grotere internetbundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de batterij wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel telecom bedrijven bieden trouwens de oplossing om gedurende je telecomcontract omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook mobiele telefonie bedrijven die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Welke simkaarten zijn er?

Er zijn drie formaten simkaarten: hetgebruikelijkeformaat, micro sim en nano sim. Heteenvoudigeformaat werd met name vroeger gebruikt. Tegenwoordig gebruikenproviders hetformaat nog nauwelijks. De meeste telefoons hebben nu eenaansluiting voor een micro simkaart. Alleen de allernieuwste smartphones gebruiken een nano simkaart.

De meeste aanbieders leveren de simkaart op alle formaten. Deconsument van het contract zondermobieltje kan dan zelf de kaarten uitdrukken.

Waarom betaal ik de eerste maand meer?

Voor het afsluiten van een nieuwabonnement, maakt de telecomaanbiederkosten. De meeste providers brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Sommigeaanbieders verrekenen die onkosten met de eerstemaand, derden laten de aansluitkostenapart betalen.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomprovider, of juist verlengen bijje huidige telecomprovider. Zorg er welvoor dat je je contract actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waardoor je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met vaakook nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vantelecomaanbieder, dan wil jeallicht wel je bestaande 06-nummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enzodoende kun je bij alleproviders zonder extrakosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummertochook naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste twee maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn smartphone ?

Er bestaan verscheidene formatenSIM-kaarten. De 1ste mobiele telefoons haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel dedoorsneeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwetypen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel administratieverompslomp op en gedoe met bijvoorbeeldkaarthoudertjes en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de providers tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle driegebruikelijkeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden gebodendoor allerleiaanbieders. Aanbiederszijn onder te verdelen in netwerk providers en virtueletelecomproviders, tevens welMVNO’s genoemd.

Een netwerk telecomaanbiederheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. meestal bieden zij virtueleaanbieders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkprovider. Nederland kent 4 netwerktelecomaanbieders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomaanbieder wordt vaak afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO heeft zelf geen eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerkaanbieder. MVNO’s richten zicherg veel op eenspecifieke doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn inHolland. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven