sim only aanbieding

Sim Only Abonnement Vergelijk

Vind u het lastig kiezen?Wij assisteren u daarmee. Met Sim Only vergelijken van onze site vergelijkt u degoedkoopste abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf deprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debetere providers enhandige service.

Sim Only vergelijken

Steeds meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een mobieltjeaanschaffen en daar een SimOnly contract bij aankopen, of datklanten eerst voor een abonnement mettelefoon kiezen en na de contractduur overstappen op SimOnly omdat zij hun toestel nog goed genoeg vinden.

Maar dan zijn we er nog niet. Er zijn namelijk meer dan 10diverse SimOnly aanbieders. Nu kun jedie 1 voor één langsgaan en alle prijzen vergelijken, maardat kost erg veel tijd. Deze site neemt dat werk uit handen en laatje in een gemakkelijk overzicht stantepede zien welk abonnement het voordeligst is voorjou.

Stel zelf uw abonnement samen, deoptie is volledig aan u.

 • Sim Onlyalleen bellen
 • Sim Onlybellen en sms’en
 • Sim Onlybellen, sms’en en internet

  De verschillende simkaarten

  Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het contract dat opde zonder extra kosten simkaartstaat. Er zijn simkaarten in drie verschillendesoorten: je hebt eengangbaresimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is deeenvoudigesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire smartphones die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere smartphones hebben over het algemeen een micro simkaart nodig. Dealgemenesimkaart wordt telkens minder gebruikt in smartphones.

  Als je een Sim Onlyabonnement bestelt, krijg je bij de meeste providerseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je immer dejuiste simkaart hebt voor je smartphone ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als deaanbieder van jouwkeus geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij jouw bestelling deoptie voor een bepaald soortsimkaart.

  Onbeperkt bellen zonder vast contract

  Wil je onbeperkt kunnen bellen en niet vastzitten aan een langdurig contract? Kies dan voor een elke maand opzegbaar Sim Only abonnement met onbeperkt bellen. Dan kun je zonder limiet bellen voor een vast bedrag elke maand en heb je alle vrijheid om gratis te switchen als je een betere aanbieding tegenkomt. derhalve kun je te allen tijde profiteren van de slimste tijdelijke acties en aanbiedingen. zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de provider waarbij de smartphone oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de smartphone afhalen. In de praktijk betekent dat meestal dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet kopen.

  Kies het juiste Sim Only abonnement

  Om te bepalen welk telecomabonnement voor jou het voordeligste is bevelen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 5 maanden. Dat is denken wij voldoende om een zicht te krijgen in je gebruik.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je nu hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook aanbieders die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een telecom bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

  Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

  Er bestaan aanbieders die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en eenvoudig bieden al de optie tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt ook naast ongelimiteerd bellen ensms’en ook ongelimiteerd internetten aan.

  Kies een goedkoop Sim Only abonnement

  Op het moment iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een mobiele telefoon.Dat komt vooral doordat een Sim Only veel voordeligeris dan een gewoon abonnement. Bij een Sim Only contract ontvang je enkeleen simkaart en geen smartphone. Dat is dus wat een Sim Only is.

  Doordat je blijft bellen met je bestaande mobieltje , bespaar je veel overbodige kosten. De kosten die je normaliter voor je ‘voor niks mobiele telefoon ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en bijgevolg houd je erg lagere maandelijkse abonnementskosten over.

  Waarom Sim Only vergelijken?

  Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van ons land. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

  Geld besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Hollandhet aanbod van maarliefst 15 netwerkproviders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

  Dagelijks wordt onze website voorzien van actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een optie maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenonnodige onkosten te besparen, zodat we zonderzorgen met elkaar in contactkunnen blijven.

  Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

  Loopt de contractduur van je contractop zijn eind, ben je tevreden over mobieltje dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het slim om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobieltje.

  Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (dereeksdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

  Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenper maand opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereaanbieder. Bij eenabonnement inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 kalenderjaar. Sinds kort kun je ook hier bij een paarpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in 1 maal afbetalen als jeopzegt.

  Stel dat je tenslotte een nieuwe smartphone nodig hebt, dan kun je zelfeen los mobieltje kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in 1keer moet betalen.

  Overstappen naar een nieuwetelecomaanbieder

  Al je een Sim Onlycontract aangaat bij eentelecomaanbieder waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het meestvoordelige Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly provider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de andereaanbieder over te stappen.Ook als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlyprovider regelt dat je een Sim Only abonnement krijgtmet je huidige mobieltje nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuwetelecomprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teverwerven. Op welk moment alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuweaanbieder. Stop debekomen simkart in je simlock vrije smartphone en je kunt meteen gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven