sim only onbeperkt internet

Sim Only Aanbiedingen Vergelijken

Vind u het lastig kiezen?Wij helpen u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u demeest voordelige abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf deaanbieder. De voordeligste Sim Only abonnementen bij degoedkopere aanbieders enverstandige service.

Waarom Sim Only vergelijken?

Op het moment dat u nog tevreden bent over uwhuidige smartphone kunt u ervoor kiezen om enkeleen Sim Only contractaf te sluiten. Bij ons kunt u easy Sim Only vergelijken met de SimOnly vergelijker, we vinden het namelijk vanbelang Sim Only abonnementen vergelijken makkelijker gaat. Daarom krijgt ubij elk abonnement gegevens over:

  • Wat deabonnementskostprijs maandelijksis.
  • Wat de totale korting op uwcontract is.
  • Wat de totale abonnementsprijsmaandelijks is.
  • Wat de aansluitkosten, verzendkosten enonkosten voor nummerbehoud zijn.
  • Wat de prijs is vooraanvullende diensten zoals onbeperkt sms’en en/of internet.

Vergelijk Sim Onlyabonnementen en bekijk wat voor u de voordeligste keusis. Maakt u bijvoorbeeld veel gebruik van het internet enbelt u nog maar amper? Of bent u nog echt van het sms’en? zekerkunt u het ook allemaal kiezen, dat is compleetaan u. Bij het Sim Onlyabonnement vergelijken is het doorslaggevend dat u met enkele dingen rekening houdt:

  • Hoeveel belminuten u elkemaand nodig heeft.
  • Hoeveel sms-berichten u maandelijks nog verstuurt.
  • Hoeveel MB aan internet op demobiel u maandelijksverbruikt.

Wanneer u uw mobieletelefoon gedrag in kaart heeft gebracht, kunt u Sim Only abonnementen vergelijken.vindt u tal van goedkope Sim Onlyabonnementen, er zit er altijd wel eentje die bij upast.

De diverse simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het abonnement dat opde kosteloos simkaartstaat. Er zijn simkaarten in 3 verscheidenesoorten: je hebt eenordinairesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is degangbaresimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobieltjes die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieltjes hebben meestal een micro simkaart nodig. Degewonesimkaart wordt steeds minder gebruikt in mobieltjes.

Als je een Sim Onlycontract bestelt, krijg je bij de meeste aanbiederseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je altijd dejuiste simkaart hebt voor jouw mobieltje ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als detelecomprovider van jouwoptie geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij je bestelling dekeus voor een bepaald soortsimkaart.telefoon zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst gebruikt is? Alleen de telecomprovider waarbij de mobieltje oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de mobiele telefoon afhalen. In de praktijk houdt in dat over het algemeen dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel data je hebt gebruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan bevelen we aan om bij je nieuwe telecomabonnement een grotere databundel te bestellen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de hoeveelheid wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel mobiele telefonie bedrijven bieden trouwens de mogelijkheid om gedurende je contract omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens Sim Only providers die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiele telefonie bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wanneer kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenper maand of een ieder jaarcontract heeft. Bij SimOnly aanbieders kunnen abonnees vaak maandelijks overstappen. Decontractduur is normaal gesproken 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen 2 maanden voor het einde van hethuidige overeenkomst de overstap naar een andereprovider regelen. Het nieuweabonnement gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het aan gaan van een nieuwabonnement, maakt de telecomaanbiederkosten. De meeste providers brengen die onkosten bij denieuwe abonnee in rekening. Een aantalaanbieders verrekenen die onkosten met de 1stemaand, derden laten de aansluitkostenapart betalen.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomprovider. Zorg er welvoor dat je jouw contract actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigenaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waardoor je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met over het algemeenook nieuwe betere tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jezeker wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enzodoende kun je bij alleproviders zonder extrakosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummertoch naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidigetelecomprovider. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly abonnement uitgekozen en bent er zeker van dat je jouwcontractuele verplichtingen van je ‘oude’ abonnement volledig bentnagekomen.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige provider of met departij waarbij je het Sim Onlyabonnement gaat vinden, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlycontract dat je hebt geselecteerd.

Vervolgens zal je Sim Only contract ingaan op het moment dat je ‘oude’contract afloopt met een maximum van 30 dagen naafloop van dit ‘oude’ abonnement. Dat is mede afhankelijk van het moment waaropje doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jou geselecteerde Sim Only abonnement.

Bij de meeste providers kun je bovenstaandetevens regelen door in te loggen op de pagina van je huidigetelecomprovider. Wel zogemakkelijk.

Overstappen naar een SimOnly abonnement bij je huidigeaanbieder levert zeker pluspuntenop. Zo betaal je geen activatie- of aansluitkosten en bij de meeste partijenkrijg je ook korting. Dit laatste omdat je wel tekent voor een nieuwegeldigsheidsduur van het contract.

Overstappen naar een nieuwetelecomaanbieder

Al je een Sim Onlycontract aangaat bij eentelecomprovider waarbij je nog geenconsument bent dan kun je bij de meeste providers gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het goedkoopste Sim Onlyabonnement zonder problemen. Je SimOnly aanbieder regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de anderetelecomprovider over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditaangeven en je Sim Onlyaanbieder regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige smartphone nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuwetelecomaanbieder zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teverkrijgen. Wanneer alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuwetelecomprovider. Stop deverkrijgen simkart in je simlock vrije smartphone en je kunt linearecta gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven