sim only

Sim Abonnement Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Beleenvoudig helpt je easy te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je te allen tijde de juistemogelijkheid. Bij Belsimpel vind je de beste Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als T-Mobile en Tele2.Het maakt niet uit of je het meestgoedkope Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken: voor wie?

Sim Only is bedoeld voor degenen die aleen smartphone hebben en die het jammer of teduur vinden om een nieuwe aan te schaffen. Je kunt ook een‘los’ toestel kopen. In het verleden kreeg jede toestel ‘gratis’ of met korting. Je betaalde er echterwel degelijk compleet voor, door het duurdere abonnement.Op het moment dat je een Sim Only contract afsluit,ontvang je enkel een simkaart. Die simkaart is gekoppeld aan een mobiel nummer(automatisch).

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende smartphone waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse mobieltje aan te schaffen, dan is hetinteressant om een los Sim Only abonnement af te sluiten. Let er wel op dat jeeen abonnement neemt dat past bij je verbruik.

En er zijn aanbiedersdie zich 100% gespecialiseerd hebben in het aanbieden van Sim Only abonnementen. Bijvoorbeeld Simyo ofSimpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn in deregel laag.

De voordelen van Sim Only

Door te kiezen vooreen Sim Only abonnement, investeer je minderin kosten. Een aantal mensen betalenvaak meer voor het smartphone bij huncontract, dan voor hunwerkelijke verbruik. Hoeveel erte geld besparen valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de provider waarbij het mobiele telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de mobiele telefoon weghalen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe mobiele telefoon moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel data je hebt gebruikt. Zat je continu buiten je bundel? Dan bevelen we aan om bij je nieuwe abonnement een grotere MB bundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de cluster wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel mobiele telefonie bedrijven bieden trouwens de mogelijkheid om gedurende je contract omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens Sim Only aanbieders die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat is het verschil tussen een contract en Sim Only?

Bij een Sim Onlyabonnement neemt de koper geentelefoon af, maar alleen een simkaart. Op de kaart staanalleen de abonnementsgegevens en het telefoonnummer. Deklant van het abonnement, moet zelf een smartphone regelen.

Bij een toestel met abonnement, geldteen maandelijkse prijs, waarbij de smartphone, belminuten, sms’jes en dataverkeerbij de kostprijs zijn inbegrepen.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Vandaag de dag iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een smartphone.Dat komt hoofdzakelijk doordat een Sim Only veel voordeligeris dan een gewoon abonnement. Bij een Sim Only abonnement ontvang je slechtseen simkaart en geen mobieltje. Dat is dus wat een Sim Only is.

Omdat je blijft bellen met je bestaande mobiele telefoon , bespaar je veel overbodige kosten. De kosten die je normaliter voor je ‘kosteloos mobieltje ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en dientengevolge houd je aanzienlijk lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Nederland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Geld overhouden op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in ons landhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jeoptie voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van demeest actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een keuze maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenovertollige onkosten te besparen, zodat we onbekommerd met elkaar in contactkunnen blijven.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je abonnementop zijn eind, ben je tevreden over mobieltje dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het slim om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (deverzamelingdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenper maand opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eencontract inclusief mobieltje tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 kalenderjaar. Sinds kort kun je tevens hier bij een paarpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in één keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je welbeschouwd een nieuwe telefoon nodig hebt, dan kun je zelfeen los mobieltje kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in 1maal moet betalen.

Pre’s Sim Only internet

Een Sim Onlycontract boven een mobiele telefoon pluscontract verkiezen zal betekenen dat je maandelijks bespaart op je mobieltjekosten. Bij je huidige telecomaanbiederzul je ook nog eens meer korting krijgen wanneer jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je smartphonecontract bij je huidigetelecomaanbieder houdt in nietsmeer dan dat je een nieuw overeenkomst aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je contract zalde provider je belonen met extravoordeel op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hetsmartphoneabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven