sim only onbeperkt internet

Mobiel Vergelijken Sim Only

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Belefficiënten simpel helpt je snel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je immer de juistekeuzemogelijkheid. Bij Beleasy vind je de betere Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als Vodafone en Youfone.Het maakt niet uit of je het meestgoedkope Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken: voor wie?

Sim Only is bedoeld voor degenen die aleen mobieltje hebben en die het jammer of teveel geld vinden om een nieuwe aan te schaffen. Je kunt ook een‘los’ toestel aanschaffen. In het verleden kreeg jede smartphone ‘gratis’ of met korting. Je betaalde er echterwel degelijk volledig voor, door het duurdere abonnement.Als je nummerbehoud aanvraagt dan komt dit nummer te vervallenop het moment van de overstap. De provider in kwestie laat wetenop welk moment jouw nummer overgezet gaat worden. Is dat zoverof wil je een nieuw nummer dan kun de nieuwe simkaart plaatsen in eensimlockvrij smartphone.

De verschillende simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het abonnement dat opde voor niks simkaartstaat. Er zijn simkaarten in 3 verschillendesoorten: je hebt eenstandaardsimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is desimpelesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobiele telefoons die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieletelefoons hebben inde regel een micro simkaart nodig. Degewonesimkaart wordt telkens minder gebruikt in smartphones.

Als je een Sim Onlycontract bestelt, krijg je bij de meeste providerseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je altijd dejuiste simkaart hebt voor jouw smartphone ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als deprovider van jouwoptie geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij je bestelling dekeus voor een bepaald soortsimkaart.

Suggesties eninformatie over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een telefoonabonnementis soms ook goedkoop! Al zeker als je al in het bezit bent van eenmooie smartphone . Vooreen ieder die kunnen overstappen naar eennieuw internet en mobiel bellenabonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwetelefoon te hebben is er dezogenaamde “SimOnly”. Een Sim Onlyabonnement is een telecomcontract waarbij je alleen een simkaartkrijgt en dus zelf een smartphonehebt. Het grote voordeelhiervan is dat de uitgaven die je perperiode betaaltontzettend niet zo hoog zullen wordendan bij apparaat metabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelgebruikelijk dat je een SimOnly abonnement koopt voor €11 tot €21 per maand, terwijl de meeste abonnementen met eensmartphone passtarten bij achtentwintig euro. Je bespaart al gauw 50% of meer op de onkosten van je telefonieabonnement. zonder simlock|simlock vrije willkeurige mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de provider waarbij het mobieltje oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de telefoon afhalen. In de praktijk betekent dat meestal dat de afnemer nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel data je hebt gebruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan adviseren wij om bij je nieuwe contract zonder mobieltje een grotere databundel te kiesen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de collectie wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel providers bieden trouwens de oplossing om tijdens je overeenkomst voor telefonie omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens aanbieders die een Sim Only contract met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Welke simkaarten zijn er?

Er zijn 3 formaten simkaarten: heteenvoudigeformaat, micro sim en nano sim. Hetgewoneformaat werd vooral vroeger gebruikt. Tegenwoordig gebruikenproviders hetformaat nog nauwelijks. De meeste smartphones hebben nu eenaansluiting voor een micro simkaart. Alleen de allernieuwste smartphones gebruiken een nano simkaart.

De meeste mobieletelefonie bedrijven leveren de simkaart op alle formaten. Deafnemer van het SimOnly abonnement kan dan zelf de kaarten uitdrukken.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Tegenwoordig iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een smartphone.Dat komt met name doordat een Sim Only veel voordeligeris dan een standaard abonnement. Bij een Sim Only contract ontvang je enkeleen simkaart en geen mobieltje. Dat is dus wat een Sim Only is.

Omdat je blijft bellen met je bestaande mobieltje , bespaar je veel overbodige kosten. De kostprijs die je normaliter voor je ‘kosteloos mobieltje ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en zodoende houd je relatief lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Nederland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in dit landhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomaanbieders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van demeest actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een keuze maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenovertollige kosten te geldoverhouden, zodat we probleemloos met elkaar in contactkunnen blijven.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Watzijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende mobiele telefoonwaar je tevreden over bent, of ben je van plan een losse mobieltje aan te schaffen, dan is hetverstandig om een los SIM-only contractaf te sluiten. Let er wel op dat je een contract neemt dat pastbij je verbruik.

De meeste aanbieders bieden SIM-onlyabonnementen aan waarbij de inhoud van de service(collectiedata, minuten en sms’jes per maand) veelal identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij spoorslags een nieuwe mobieltje wordtgeleverd. Onder andere Vodafone en Tele2.

En er zijn providers die zich 100%gespecialiseerd hebben in het aanbieden van SIM-only abonnementen. Ondermeer Simyo of Simpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn meestal laag.

Aanschaf van een SIM-only contract heeft enkele voordelen ten opzichte van deaanschaf van een abonnement inclusief smartphone.

  • Je kunt aanzienlijkuitsparen op de kosten.
  • Kies voor een korte contractduur, dankun je simpel overstappen als eenandere partij een goedkoper abonnement aanbiedt.

    Uitsparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

    Wil je uitsparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobiele telefoon contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigeprovider zal alefficiënt enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphonecontract is afhankelijk van je provider. Eenaantal aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je toestel abonnement kanook nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer wanneer jeovereenkomst afloopt bij jetelecomprovider en sluitacuut een goedkoper Sim Only abonnement af. De verlenging van jetelefoonabonnement gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven