sim only nummerbehoud

Goedkope Sim Only Vergelijken

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meest voordelige abonnement aan gaan. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Sim Only is bedoeld voor degenen die aleen mobieltje hebben en die het jammer of teduur vinden om een nieuwe aan te schaffen. Je kunt ook een‘los’ apparaat aankopen. In het verleden kreeg jede smartphone ‘gratis’ of met korting. Je betaalde er echterwel degelijk volledig voor, door het duurdere abonnement.Maar als het je niet zoveel uitmaakt welktoestel je koopt, dan is het aan te raden om op zoek te gaan naareen losse smartphone.

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

Sim Onlyabonnementen worden geboden doorverschillendeproviders.Aanbieders zijn onder te verdelen in netwerk aanbiedersen virtuele aanbieders,tevens wel MVNO’s genoemd.

Een netwerkprovider heeft de beschikking overeen eigen fysiek netwerk. In veelsituaties bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkaanbieder. Onsland kent 4 netwerkaanbieders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomprovider wordt overhet algemeen afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk en koopt capaciteitin bij een netwerk telecomprovider.MVNO’s richten zich het meest op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn inons land:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Telfort (KPN)
 • Youfone (KPN)

Hints enkennis over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een contract voor je smartphoneis soms ook goedkoop! En ook zeker als je al in het bezit bent van eenmooie luxe smartphone. Vooriedereen die kunnen overstappen naar eennieuw abonnement zonder mobieltje en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwemobieltje te kopen is er debekende “SimOnly”. Een internet en mobielbellen abonnement is een telecomabonnement waarbij je uitsluitend een simkaartgebruikt en dus zelf een telefoondie je al hebt gebruiken kunt. Het voordeelhiervan is dat de vaste lasten die je regelmatig betaaltontzettend lager zullen wordendan bij toestel metabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelregelmaat dat je een telefonie abonnement koopt voor €12 tot €22 per maand, terwijl de meeste smartphonesmet een abonnement passtarten bij vijfentwintig euro. Je bespaart al gauw een hoop geld op de onkosten van je abonnement. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud contract verkregen is? Alleen de telecomprovider waarbij de smartphone oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de telefoon weghalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk telefonie abonnement voor jou het goedkopere is raden wij aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen aantal maanden. Dat is denken wij voldoende om een zicht te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste mobiele telefonie bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens Sim Only providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiele telefonie bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een contract zonder mobieltje van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomprovider?

Overstappers kunnen vaak gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuweaanbieder onderhandelt dan met deoude provider over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuwetelecomaanbieder de overstap regelen. Denieuwe telecomprovider moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude overeenkomst bij deandere telecomaanbieder op te latenzeggen.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Tegenwoordig iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een smartphone.Dat komt hoofdzakelijk doordat een Sim Only veel voordeligeris dan een gewoon abonnement. Bij een Sim Only abonnement ontvang je slechtseen simkaart en geen smartphone. Dat is dus wat een Sim Only is.

Doordat je blijft bellen met je bestaande smartphone , bespaar je veel onnodige kosten. De kostprijs die je normaliter voor je ‘kosteloos mobiele telefoon ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en dientengevolge houd je veel lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverschillende providers metmaandelijks opzegbare abonnementen. Naast de lagemaandlasten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde apparaatblijven bellen.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, inde regel aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe smartphone.

Bij een SIM-only abonnement ontvang jemeestal een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de aanbieder en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primabeslissing wanneer je al een mobieltje hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobiele telefoon isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe smartphone , dan is hetgewenst om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los mobieltje tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alsabonnement worden geleverd. Dit is met namepraktisch als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet van invloeddat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. In de regel is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een jaar in je bezithebt) voor nikssimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

Pluspunten Sim Only internet

Een Sim Onlyabonnement boven een mobieltje pluscontract verkiezen zal betekenen dat je elke maand bespaart op je mobiele telefoonkosten. Bij je huidige aanbiederzul je tevens nog eens meer korting krijgen op welk moment jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je smartphoneabonnement bij je huidigeaanbieder betekent nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je contract zalde provider je belonen met extravoordeel op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hetsmartphonecontract stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven