sim only aanbieding

Goedkoopste Sim Only Abonnement Vergelijken

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meestgoedkope contract aan gaan. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Only krijgt u een nieuwe simkaart die u in uw eigen, vertrouwdeapparaat kunt plaatsen. Op deze manier kunt u nog meerdere 12 maanden gebruikmaken van uw telefoon. Vergelijk Sim Only abonnementen en kom er simpel achter wat het slimstecontract voor u is. U kiest simpelweg eentelecomaanbieder, stelt uwabonnement samen en meldt u aan voor een Sim Only abonnement. Vergelijk SimOnly en zie welk abonnement hetvoordeligste bij u past. Onze site regelt de rest voor u.

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereprovider. Bij eenabonnement inclusief mobieltje tekenje een overeenkomst voor Stel dat jeop de keper beschouwd een nieuwesmartphone nodig hebt, dan kun je zelf een losse mobiel kiezen en aanschaffen.Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in 1 maal moetbetalen. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de gebruikelijkeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen in deregel wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwetypen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met onder meer kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle 3alledaagseformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Sim Only verlengen

Het is dus te allen tijdegoed om in de gaten te houden wanneer de 1ste contractperiode afgelopen is zodat je nooitteveel betaalt voor je Sim Onlyabonnement. Hiervoor kun je dus twee dingen doen: je Sim Only verlengen of overstappen op een andereaanbieder voor een nieuwabonnement. Je kunt, afhankelijk van jouwtelecomaanbieder, vanaf 6 tot tweemaanden voor het aflopen van je contract ervoor kiezen om dezete verlengen.

De nadelen van een Sim Only abonnement

Een mogelijkschaduwzijde van een internet enmobiel bellen abonnement is dat je alsklant zelf over eensmartphone moet beschikken. Er zal moetenworden berekend of dit goedkoper is. zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de telecomprovider waarbij de smartphone oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van het smartphone afhalen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel MB’s je hebt gebruikt. Zat je continu buiten je bundel? Dan bevelen we aan om bij je nieuwe telecomabonnement een grotere internetbundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de verzameling wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel Sim Only providers bieden trouwens de kans om gedurende je telefoniecontract omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens Sim Only aanbieders die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiele telefonie bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een contract zonder smartphone van 24 maanden afsluit.}

Wat is het verschil tussen een abonnement en Sim Only?

Bij een Sim Onlycontract neemt de beller geentoestel af, maar alleen een simkaart. Op de kaart staanalleen de abonnementsgegevens en het telefoonnummer. Deconsument van het internet en mobielbellen abonnement, moet zelf een smartphone regelen.

Bij een telefoon met abonnement, geldteen maandelijkse prijs, waarbij de toestel, belminuten, sms’jes en dataverkeerbij de premie zijn inbegrepen.

Waarom betaal ik de eerste maand meer?

Voor het aan gaan van een nieuwabonnement, maakt de telecomaanbiederkosten. De meeste aanbieders brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Enkeleaanbieders verrekenen die kosten met de eerstemaand, anderen laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van ons land. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Geld besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in dit landhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuzemogelijkheid voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van demeest actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een optie maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenonnodige onkosten te besparen, zodat we onbezorgd met elkaar in contactkunnen blijven.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je abonnementop zijn eind, ben je tevreden over smartphone dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobiele telefoon ,dan is het verstandig om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieltje. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (decollectiedata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereprovider. Bij eencontract inclusief mobiele telefoon tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 12 maanden. Sinds kort kun je ook hier bij een aantalpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in één keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je tenslotte een nieuwe telefoon nodig hebt, dan kun je zelfeen los toestel kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in 1keer moet betalen.

Geld overhouden door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

Wil je besparen opje maandelijkse onkosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobieltje contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigetelecomaanbieder zal aleenvoudig enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefoonabonnement is gebondenaan van je telecomaanbieder. Eenaantal providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je smartphone contract kantevens nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer wanneer jeovereenkomst afloopt bij jetelecomprovider en sluitmeteen een goedkoper Sim Only abonnement af. De verlenging van jesmartphonecontract gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven